Έρευνα συνδέει την περιοδοντική νόσο με τον καρκίνο του μαστού
Research Links Periodontal Disease To Breast Cancer
09/11/2017

Η απώλεια δοντιών «κρούει τον κώδωνα» για καρδιαγγειακές νόσους;.

Does Dental Loss ``Knock The Door`` For Cardiovascular Diseases?

This article is currently available on in Greek. Read more @ ODVIMA.GR

Cleaning And Prevention

Cleaning and Prevention

By removing tartar using the appropriate ultrasound, by thoroughly cleaning any periodontal pockets in the gums, by fluoridating the teeth using air flow and by brushing and polishing your teeth.
MORE
Bruxism Treatment, Dental Splints

Classical Dentistry

For Cleaning & Prevention, Periodontitis, Childrens Dentistry, Endodontics (Root Cabal Therapy, Bruxism ( Dental Splints),Prosthetic Dentistry, Oral Surgery, Custom made mouth guards.
MORE
Porcelain Veneers

Cosmetic Dentistry

Cosmetic Dentistry covers -Teeth Whitening, Porcelain Veneers, Cosmetic Bonding, Ultra Thin Veneers, Full Mouth Reconstruction, White Fillings, Full Ceramic Crowns
MORE
Dental Implants

Implantology

Dental implants are small screws made of titanium or a pure, high quality titanium and zirconium alloy. Titanium and zirconium are biocompatible metals which are easily accepted by the body.
MORE