Η απώλεια δοντιών «κρούει τον κώδωνα» για καρδιαγγειακές νόσους;.
Does Dental Loss “Knock The Door” For Cardiovascular Diseases?
09/11/2017
Περιοδοντίτιδα Επηρεάζει Την Εκδήλωση Ισχαιμικού Εγκεφαλικού.
Periodontitis “Affects the Event of An Ischemic Stroke”
09/11/2017

Έρευνα συνδέει την περιοδοντική νόσο με τον καρκίνο του μαστού

Research Links Periodontal Disease To Breast Cancer

This article is currently available only in Greek.  Read More @ ODVIMA.GR

Periodontal Treatment in Glyfada

Periodontitis» Symptoms and Therapy

Gingivitis will develop into Periodontitis if it is not treated. The inflammation begins to extend deep into the gums, creating “periodontal pockets” (areas with damaged periodontal tissues).
MORE
Bruxism Treatment, Dental Splints

Classical Dentistry

For Cleaning & Prevention, Periodontitis, Childrens Dentistry, Endodontics (Root Cabal Therapy, Bruxism ( Dental Splints),Prosthetic Dentistry, Oral Surgery, Custom made mouth guards.
MORE
Porcelain Veneers

Cosmetic Dentistry

Cosmetic Dentistry covers -Teeth Whitening, Porcelain Veneers, Cosmetic Bonding, Ultra Thin Veneers, Full Mouth Reconstruction, White Fillings, Full Ceramic Crowns
MORE
Dental Implants

Implantology

Dental implants are small screws made of titanium or a pure, high quality titanium and zirconium alloy. Titanium and zirconium are biocompatible metals which are easily accepted by the body.
MORE