Όροι Χρήσης – Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Κώδικας δεοντολογίας

Όροι Χρήσης – Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Αρχική Σελίδα Χριστίνας Μορφύρη, Οδοντίατρος Γλυφάδας

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ drmorfiricristina.gr

Η χρήση του drmorfiricristina.gr (εφ εξής: «drmorfiricristina.gr», «Ιστοσελίδα» ή «Διαδικτυακός τόπος») συνεπάγεται την απόδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης του. Στην περίπτωση που δεν τους απόδέχεστε πλήρως, μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας!

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία του drmorfiricristina.gr και προστατεύεται από το νόμο για κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. H    χρήση των κειμένων αυτής της ιστοσελίδας είναι μόνο για πληροφόρηση, ενημέρωση και όχι για εμπορική, ή προσωπική χρήση και απαγορεύεται η αντιγραφή ή η καταχώρηση σε άλλο δίκτυο ή η μετάδοση του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς έγγραφη άδεια και, δεν θα πραγματοποιηθεί καμιά τροποποίηση των κειμένων. Απαγορεύεται ρητά η χρήση για οποιονδήποτε άλλο λόγο και μπορεί να επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις. Η παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών διώκεται ποινικά.

Τα στοιχεία των ιστοσελίδων αυτών προστατεύονται νομικά από κάθε πράξη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας ή αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων νόμων, και απαγορεύεται να αντιγραφούν ή να απόμιμηθούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναμετάδοση οποιασδήποτε εικόνας της ιστοσελίδας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, σκανάρισμα και αναπαραγωγή του συνόλου ή ουσιόδους μέρους της παρούσης ιστοσελίδας. Εκτός εάν υπάρχει έγγραφη άδεια απο τον νόμιμο κάτοχο της παρούσης ιστοσελίδας.

Δήλωση απόποίησης

Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι δυνατές προσπάθειες για έγκυρη και πλήρως ενημερωμένη πληροφόρηση αυτής της ιστοσελίδας. Παρόλα αυτά το drmorfiricristina.gr δεν αντιπροσωπεύει την καταλληλότητα των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα κείμενα, ούτε και τα σχετικά με αυτές γραφήματα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. Όλα τα κείμενα και τα γραφήματα παραθέτονται “ως έχουν”, χωρίς καμιά γραπτή εγγύηση, οποιασδήποτε φύσης. Το drmorfiricristina.gr, με την παρούσα, απόποιείται των εγγυήσεων και των προϋποθέσεων, σχετικά με τις πληροφορίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων και των προϋποθέσεων που διέπουν την εμπορικότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο και παραβίαση. Η πρόσβαση, η χρησιμοποίηση και η αναβάθμιση είναι απόκλειστικά ευθύνη του χρήστη. Σε καμιά περίπτωση το drmorfiricristina.gr δεν ευθύνεται για ειδική, έμμεση ή πιθανή βλάβη ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη, προερχόμενη από απώλεια των αρχείων χρήσης, δεδομένων ή κερδών, ή συμβολαίου, αμέλεια ή άλλη υπαίτια πράξη, που πιθανώς να εμφανιστεί από ή σε σχέση με τη χρήση ή εκτέλεση της πληροφορίας, η οποία διατίθεται από αυτή την ιστοσελίδα.

Τα κείμενα και τα σχετικά γραφήματα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Περιοδικά προστίθενται αλλαγές στις πληροφορίες που βρίσκονται στο παρόν. Το drmorfiricristina.gr, μπορεί να προβεί σε βελτίωση ή/και σε τροποποιήσεις στα προϊόντα και στα προγράμματα που περιγράφονται στη παρούσα, οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης δύναται να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο, για τεχνικό ή για κάθε άλλο λόγο.

Λογισμικό, κείμενα και υπηρεσίες

Σε καμιά περίπτωση το drmorfiricristina.gr δεν ευθύνεται για καμιά ειδική, έμμεση, ή πιθανή βλάβη, ή βλάβη που μπορεί να προκύψει από απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε σε περίπτωση συμβολαίου, από αμέλεια ή άλλη υπαίτια πράξη, που προκύπτει από αυτή ή σε σχέση με τη χρήση ή την εκτέλεση του λογισμικού, των κειμένων, της παροχής ή την απότυχία παροχής υπηρεσιών, ή πληροφοριών διαθέσιμων από αυτή την ιστοσελίδα.

Η συντάκτρια Δεν δηλώνει, ούτε εγγυάται ότι η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν περιέχει ιούς ή άλλους κώδικες που μπορεί να είναι μολυσματικοί ή καταστροφικοί. Σε καμία περίπτωση, δεν βαρύνει την Συντάκτρια το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων που θα απαιτηθούν συνεπεία των ανωτέρω. Επίσης ουδεμία εγγύηση παρέχεται ότι η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίδονται απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα που θα τίθονται.

Συνδεδεμένες ιστοσελίδες

Οι σύνδεσμοι σε αυτή την περιοχή θα σας αφήσουν να βγείτε από την ιστοσελίδα. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του drmorfiricristina.gr και για τον λόγο αυτό κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, ούτε και για τους συνδέσμους σε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, ούτε για τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις στις ιστοσελίδες αυτές. Δεν ευθύνεται επίσης για τη μετάδοση μέσω δικτύου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου μετάδοσης, που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη σελίδα. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες, εμφανίζονται σε εσάς μόνο για λόγους διευκόλυνσης και το περιεχόμενό τους δεν ελέγχεται από το drmorfiricristina.gr και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές απόκλειστικά με δική του υπαιτιότητα και ευθύνη. Επίσης αυτοί οι σύνδεσμοι (links) παρέχονται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους και δεν απότελούν διαφήμιση, ούτε σχετίζονται με κάποια άλλη κερδοσκοπική διευκόλυνση για τα άτομα ή τους οργανισμούς ή τις εταιρίες που αφορούν τους συνδέσμους αυτούς.   Η εμφάνιση, η θέση, η ιστοσελίδα του Χρήστη  και η οποιαδήποτε μορφή του συνδέσμου δεν αντίκεινται στη νομοθεσία (του κοινού δικαίου ή των νόμων που αφορούν το ηλεκτρονικό έγκλημα) και την Οδοντιατρική δεοντολογία και δεν παραβιάζουν θέματα ευαίσθητα στην κοινή γνώμη. Ο σύνδεσμος από άλλο δικτυακό χώρο δεν μπορεί να δυσφημεί, να προσβάλλει την υπόσταση (προσωπική και επιστημονική) του Διαχειριστή καθώς και να παρερμηνεύει πληροφορίες που δίνονται από την Ιστοσελίδα. Ο σύνδεσμος αυτός ανοίγει καινούργιο “παράθυρο” στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο με την Ιστοσελίδα. Ο Διαχειριστής δύναται να απαγορεύσει τη δημοσίευση του συνδέσμου, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να επεξηγήσει τους λόγους και ο Διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να απαγορεύσει τη χρήση συνδέσμων προς την Ιστοσελίδα, άμα διαπιστωθεί ότι γίνεται κακή χρήση της Ιστοσελίδας ή δυσφημείται ο ίδιος προσωπικά ή επαγγελματικά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση του Διαχειριστή για οποιαδήποτε χρήση συνδέσμου που παραπέμπει στη Ιστοσελίδα.

Ερωτήσεις και Πληροφορίες

Αν κάποιος χρήστης των αρχείων αυτών ζητήσει πληροφορίες που αφορούν και στοιχεία δεδομένων, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις ή ό,τι άλλο έχει σχέση με το περιεχόμενο των αρχείων αυτών, τέτοια πληροφόρηση δεν θεωρείται εμπιστευτική και το drmorfiricristina.gr δεν φέρει καμιά ευθύνη όσον αφορά την πληροφόρηση αυτή και είναι ελεύθερος να την αναπαραγάγει, να την χρησιμοποιεί και να διανέμει την πληροφορία αυτή και σε άλλους, χωρίς κανένα περιορισμό.

Υπάρχει η περίπτωση, η χρήση του δικτύου από εσάς, να καταγράφεται. Το drmorfiricristina.gr είναι ελεύθερο να χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να διασφαλίσει την αδιακώλυτη χρήση και βελτίωση των διαδικτύων τους. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τη συγκεκριμένη πολιτική, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία. Τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ρητώς στην παρούσα, φυλάσσονται από το νόμο.

Υπεύθυνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ειναι η Δρ.Χριστίνα Μορφύρη .Η ιστοσελίδα αυτή έχει σκοπό την παροχή μη δεσμευτικών συμβουλών για την στοματική υγεία.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ, προσφέρονται “ως έχουν” και διατίθενται για γενική πληροφόρηση. Ο Διαχειριστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες οι οποίες είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και ορθές, δεν εμπεριέχουν δόλο ή εσκεμμένη παραπληροφόρηση, δεν καταφέρονται εναντίον συναδέλφων και, γενικά, δεν υποπίπτουν σε οποιαδήποτε καθεστώς που έρχεται ενάντια στην οδοντιατρική δεοντολογία και το επιστημονικό κύρος της Οδοντιατρικής επιστήμης. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα, με κανένα τρόπο δεν απότελούν ιατρικές συμβουλές ή υποκατάστατα διαγνώσεων, θεραπευτικών σχεδίων κ.λπ.. στους Χρήστες από εξειδικευμένους επιστήμονες υγείας που έχουν αναλάβει την ιατρική ή οδοντιατρική φροντίδα τους.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον Δικτυακό χώρο στοχεύουν στο να ενισχύουν και όχι να αντικαθιστούν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ ασθενή/επισκέπτη του Δικτυακού χώρου και του/της θεράποντος Ιατρού του/της. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων ιατρών Σας για οτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε πάθηση. Ποτέ μην παραβλέπετε ιατρική συμβουλή ή αναβάλλετε να ζητήσετε τη γνώμη του εξειδικευμένου ιατρού εξαιτίας κάποιας πληροφορίας ή κάποιου άρθρου που διαβάσατε εις την παρούσα Ιστοσελίδα. Επίσης ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επιπλοκές της θεραπείας ή άλλα ανεπιθύμητα απότελέσματα στους Χρήστες που ακολούθησαν τις οδηγίες, χωρίς να έχουν έρθει προηγουμένως σε επαφή με τον Διαχειριστή και δεν υποβληθεί σε πρωτόκολλα κλινικής ακτινογράφησης ή άλλης εξέτασης με στόχο τη διάγνωση κάποιου ιατρικού ή οδοντιατρικού προβλήματος

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών και επισκεπτών ενός Δικτυακού χώρου σχετικού με την ιατρική ή/και την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητάς τους, προστατεύονται σε αυτόν τον Δικτυακό χώρο. Ο κάτοχος αυτού του Δικτυακού χώρου αναλαμβάνουν να διαφυλάξουν τα προσωπικά και ιατρικά δεδομένα όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος αυτός ο Δικτυακός χώρος ή οποιοσδήποτε άλλος εναλλακτικός Δικτυακός χώρος. Τα πρόσωπα που έχουμε εις τις εικόνες έχουν συμφωνήσει για την λήψη φωτογραφίας καθώς και για την δημοσίευση τους.